Dilluns, 14 d'octubre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Salut Redacció - 27-01-2006.
La col·locació de la retolació ha tingut un grau de compliment superior al 95%

Salut fa una valoració molt positiva de les primeres setmanes d'aplicació de la llei antitabac
Transcorregudes les primeres setmanes de l’entrada en vigor de la llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme, el Departament de Salut fa una valoració molt positiva en conjunt de l’etapa inicial de la seva implantació en la gran majoria dels àmbits d’aplicació, incloent els llocs de treball, d’oci i de restauració. Un aspecte clau de l’entrada en vigor de la llei, com ara la col•locació de la retolació preceptiva en els locals i espais, facilitada en versió provisional a través de la web del Departament, dels gremis de comerciants i d’hostaleria i d’altres entitats, ha tingut un grau de compliment superior al 95%. Els incompliments detectats han estat relacionats, en la majoria de casos, amb interpretacions errònies d’alguns aspectes de la llei, com en els criteris per definir els locals de menys de 100 m2, o en els criteris d’ubicació dels espais on és permès fumar.

Així mateix, s’han portat a terme un total de 169 inspeccions: 59 en supermercats, 42 en estacions de servei, 53 en forns–pastisseries-cafeteries i la resta en quioscos i altres establiments comercials i de restauració.
A través del telèfon de Sanitat Respon, fins el dia 23 de gener, hi ha hagut un total de 2464 consultes, la majoria sobre aspectes generals de la normativa (55%), sobre bars i restaurants (22%) i sobre retolació (16%). Un 6% van ser consultes sobre consell mèdic i sobre medicaments i mètodes per deixar de fumar.

Pel que fa al nombre de peticions d’ajuda i consultes per deixar de fumar als Centres de Salut s’ha detectat un increment que oscil•la entre el 15 i 27% segons els centres.

A les unitats de referència s’hi ha adreçat un 10% més de persones i, pel que fa al fàrmacs de deshabituació tabàquica l’increment, segons fonts del Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya, es pot quantificar en un 30%.

El Consell Assessor de Tabaquisme (CAT) del Departament de Salut va fer una valoració molt positiva global de les primeres setmanes d’implantació de la nova normativa, que a més de comptar amb un ampli coneixement i suport per part de la població catalana, no ha plantejat situacions d’incompliments sostinguts, tractant-se en la majoria de casos de dificultats associades al desconeixement d’aspectes concrets de la normativa.

En un termini de 3 mesos, el CAT lliurarà un primer informe de valoració del procés de desplegament i de recomanacions sobre recomanacions d’aspectes a impulsar o desplegar prioritàriament
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1