Diumenge, 22 de setembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Mobilitat Redacció - 19-07-2006.

L'Audiència Nacional decidirà sobre el Quart Cinturó
Segons informa el diari digital e-noticies·com la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar el 10 de juliol declarar la seva manca de competència per resoldre el contenciós administratiu interposat per la Campanya Contra el Quart Cinturó contra l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu del Quart Cinturó, tram Abrera-Terrassa, i ha remès l'expedient a l'Audiència Nacional només dos dies abans de dictar sentència, prevista per al 12 de juliol. L'acord es fonamenta en l'article 11.1. de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, segons la qual els recursos a actes administratius presos per secretaris d'Estat corresponen a l'Audiència Nacional. Curiosament, la competència del TSJC ja va ser posada en dubte per part de la Campanya el 19 d'octubre del 2003, tot just iniciat el recurs contenciós. Tot i això, la Secció Tercera es va declarar competent el 19 de novembre del mateix any.

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha manifestat "la nostra sorpresa per la decisió del TSJC, molt tardana respecte a la data d'inici del contenciós i només dos dies abans de la data fixada per emetre sentència, ja que la reconsideració de la decisió del 2003 i el traspàs de l'expedient a l'Audiència Nacional provoca una dilació extraordinària de la resolució. El perllongament en el temps de la resolució de les causes judicials equival tècnicament a indefensió, tal com estableix l'article 24 de la Constitució espanyola i la jurisprudència que ha generat la seva lectura, a més de suposar una nova despesa en procuradors".

"Una vegada més —afegeix— ens toca constatar que la lentitud i la manca de perícia dels tribunals només acaba produint lesivitat a la defensa de la protecció del medi ambient o, en el pitjor dels casos, sentències favorables que només donen peu a la restitució de la legalitat a posteriori tot legalitzant per via administrativa actuacions irregulars. Recordem que simultàniament el Ministeri de Foment pot aprovar en qualsevol moment el projecte executiu i la licitació de les obres del tram objecte d'aquest contenciós administratiu, el tram Abrera-Terrassa".
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1