Dilluns, 14 d'octubre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Economia i Empresa Redacció - 09-05-2006.

9 de cada 10 empreses tenen una línia d'Internet ADSL
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha presentat un estudi sobre “l’ús d’Internet i ADSL a les empreses de la Cambra de Comerç de Terrassa” actualitzat fins l’any 2005, per poder comprovar el grau d’implantació de la xarxa de banda ampla i l’ús d’Internet per part de les empreses de la demarcació. Segons l’estudi, el 97% de les empreses enquestades disposa de connexió a Internet. Aquesta dada suposa un augment d’un 4% en relació a l’any 2003. La mitjana catalana és del 95.7 %, l’espanyola del 87 % i la de l’UE és del 89 %.

· El 92.4 % de la totalitat de les empreses enquestades disposa d’una connexió ADSL en contraposició al 79 % d’empreses que en disposaven segons les dades de l’enquesta realitzada per la Cambra a l’any 2003.

· El percentatge d’empreses catalanes que disposen de línia ADSL se situa en un 81% mentre que a Espanya és d’un 76% i a l’UE dels 25 el 63% de les empreses han contractat ADSL.

· Les empreses que no disposen d’ADSL és perquè no l’han contractat, no perquè no hi puguin tenir accés.

· El 78 % de les empreses enquestades declaren que la connexió a Internet funciona correctament.

· Les empreses que manifesten insatisfacció és principalment per la manca de fiabilitat del servei, així com per un ample de banda real inferior al contractat.

Ús d’Internet:

Així com l’ús d’Internet per correu electrònic i pàgina web estan molt extesos (98 % i 74 % respectivament), encara no s’utilitza Internet per una part molt important de les empreses en totes les seves possibilitats.

En opinió de la Cambra, la manca d’informació de totes les capacitats i aplicacions d’Internet, n’és una limitació per al ple aprofitament d’Internet per part de les empreses.

La limitació d’accés de l’ample de banda necessari o el malfuncionament de l’ample de banda contractat, són també dues grans limitacions de per les quals les empreses no poden aprofitar tots els avantatges que els proporciona Internet.
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1