Dimarts, 19 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Enviar un article

El teu nom:
No és obligatori, però molt aconsellable ja que dóna credibilitat i seriositat a la notícia
La teva adreça de correu-E:
No es publicarà a la web i només es farà servir si per algun motiu ens cal posar-nos en contacte amb tu amb motiu d'aquest article
Pàgina web:
Si indiques el teu nom, l'enllaçarem a aquesta web
Indica el títol de l'article:
Escriu-lo en minúscules, utilitzant les majúscules només allà on sigui necessari
Secció:
Tria en quina secció s'ajusta millor la classificació del teu article
Text de l'article:
Respecta els signes de puntuació i la ortografia!

Abans de continuar amb l'enviament, introdueix aquí el text que hi ha al gràfic de l'esquerra.
Confirmo que no estic enviant material subjecte a drets d'autor, no és ofensiu ni atempta a la privacitat de terceres persones o entitats. Accepto que aquest article sigui esborrat si no compleix aquestes normes o retirat cautelarment si se sospita que incompleix alguna norma o llei.

Avís! Abans de fer l'enviament de l'article, repassa'l. Comprova'n la ortografia i que no t'hagis oblidat de citar cap font en cas necessari. Si no ho fas, ens reservarem el dret de publicar-lo o eliminar-lo de la cúa de publicacions.
Tot i que no és estrictament necessari, és un detall de cortesia amb els lectors indicar el nom de qui signa un enviament; els lectors agraïrem si ho fas.Les publicacions enviades per aquest sistema se sotmetran a un sistema públic de promoció. Això vol dir que l'enviament que facis no es publicarà automàticament a la portada sinó que quedarà dipositat en una cúa d'enviaments consultable de forma pública. Els lectors podran llegir aquestes publicacions i votar-les de forma anònima. Segons el nombre de vots i el sentit d'aquests vots, es publicarà o no a la portada.
Els articles publicats per aquest mitjà podran estar un màxim d'una setmana a la cúa. Si després d'aquest temps no ha obtingut el nombre de vots necessaris, s'eliminarà de la cúa d'articles pendents.
Si tens qualsevol dubte sobre el sistema de publicació et demanem que el formulis al fòrum de debat o bé escrivint-nos a adminCorreuinfoterrassa.com.

Important: Ni Infoterrassa, ni els seus promotors ni col·laboradors es fan responsables dels continguts publicats, essent aquestes informacions o opinions responsabilitat exclusiva del seu autor. La única responsabilitat per part d'Infoterrassa és la de valorar les actuacions pertinents en cas de rebre queixes per motiu del contingut d'algun article o bé actuar en cas que s'hagi infringit alguna normativa o llei.

Privacitat: El servidor d'Infoterrassa no guarda cap més informació sobre tu més que la que ens indiquis. L'adreça de correu electrònic no es farà pública ni es compartirà ni vendrà, sent tan sòls una eina per si ens cal posar-nos en contacte amb tu per si cal ampliar o modificar el contingut d'allò que ens enviïs.
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1